ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ / RENEWAL OF SUBSCRIPTION – REGISTRATION OF NEW MEMBERS

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

RENEWAL OF SUBSCRIPTION – REGISTRATION OF NEW MEMBERS

Σας ενημερώνουμε ότι άρχισαν οι ανανεώσεις εγγραφών των μελών μας για τη νέα χρονιά (2022). Παρακαλούνται όλα τα μέλη μας να ανανεώσουν τη συνδρομή τους για τη χρονιά 2022 μέχρι τις 31 Γενάρη 2022. Επίσης, όσοι θέλουν να εγγραφούν ως νέα μέλη μπορούν να το πράξουν. Η ετήσια συνδρομή είναι €25 μόνο.

Τα μέλη, εκτός από τη συμμετοχή τους σε όλες ανεξαιρέτως τις εκδηλώσεις μας, επωφελούνται από σημαντικές εκπτώσεις που δίνονται σε διάφορα σεμινάρια/μαθήματα που διοργανώνει η ΦΕΚ, σε διαγωνισμούς και άλλες εκδηλώσεις. Η

συνδρομή σας είναι ουσιαστικής σημασίας για την βιωσιμότητα του συλλόγου μας.

Η πληρωμή του δικαιώματος γίνεται:

  1. Μέσω paypal με πληρωμή στο publicartpafos@gmail.com, 
  2. με κατάθεση σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της ALPHA BANK στο λογαριασμό 55 0090 0651 0006 5110 1006 6657. Να ζητάτε να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σας στην κατάθεση και η περιγραφή «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΜΕΛΟΥΣ». Φωτογραφία της απόδειξης κατάθεσης να σταλεί στο email μας.
  3. με άμεση πληρωμή στον ταμία (99771517) ή στη γραμματέα (99807247) μας μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους.

All our members are requested to renew their subscription for 2022 until 31st  January 2022. Also, those who want to register as new members can do so. The annual subscription is €25 only. Members, in addition to their participation in all our events, benefit from significant discounts given in various seminars, lessons, competitions, exhibitions and other events.

Payment can be made:

  1. via paypal with payment to publicartpafos@gmail.com
  2. by depositing to any branch of ALPHA BANK in the account 55 0090 0651 0006 5110 1006 6657. Write your name and the description “MEMBERSHIP RIGHT” in the deposit,
  3. by contacting our cashier (99771517) or secretary (99807247).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s