Εκλογική Γενική Συνέλευση Μελών – Electoral General Assembly of Members

Εκλογική Γενική Συνέλευση Μελών

(English follows)

Προσκαλείστε στην Εκλογική Γενική Συνέλευση του τμήματός μας που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 στις 7 μ.μ., στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Πάφου.

Η ημερήσια διάταξη θα περιλαμβάνει:

(α)   Έκθεση   του  Διοικητικού   Συμβουλίου   για   τα  

         πεπραγμένα  των δύο προηγούμενων ετών.

(β)   Έκθεση του  Οικονομικού Απολογισμού του

         προηγούμενου έτους.

(γ)    Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Δ.Σ. ΦΕΚ – ΤΜΗΜΑ ΠΑΦΟΥ

Electoral General Assembly of Members

We invite you to the Electoral General Assembly of our department that will take place on Monday, December 13, 2021 at 7 pm, at the Paphos House of Letters and Arts.

The agenda will include:

(a) Report of the Board on the previous two years.

(b) Financial Report of the previous year.

(c) Election of a new Board committee.

From the Board

of the CPS PAPHOS BRANCH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s