ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ / RENEWAL OF SUBSCRIPTION – REGISTRATION OF NEW MEMBERS

Παρακαλούνται όλα τα μέλη μας να ανανεώσουν τη συνδρομή τους για τη χρονιά 2019 μέχρι τις 15  Φλεβάρη 2019. Επίσης, όσοι θέλουν να εγγραφούν ως νέα μέλη μπορούν να το πράξουν. Η ετήσια συνδρομή είναι €25 μόνο. Τα μέλη, εκτός από τη συμμετοχή τους σε όλες ανεξαιρέτως τις εκδηλώσεις μας, επωφελούνται από σημαντικές εκπτώσεις που δίνονται σε διάφορα σεμινάρια/μαθήματα που διοργανώνει η ΦΕΚ, σε διαγωνισμούς και άλλες εκδηλώσεις. Η συνδρομή σας είναι ουσιαστικής σημασίας για την βιωσιμότητα του συλλόγου μας.

Ανανεώσεις θα γίνονται:

1. στις εκδηλώσεις της ΦΕΚ όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα εκδηλώσεών μας, 2.μέσω paypal με πληρωμή στο publicartpafos@gmail.com ,                                          3.με κατάθεση σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της ALPHA BANK στο λογαριασμό 55 0090 0651 0006 5110 1006 6657. Να ζητάτε να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σας στην κατάθεση και η περιγραφή «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΜΕΛΟΥΣ». Φωτογραφία της απόδειξης κατάθεσης να σταλεί στο email μας.

 

All our members are requested to renew their subscription for 2019 until 15th February 2019. Also, those who want to register as new members can do so. The annual subscription is €25 only. Members, in addition to their participation in all our events, benefit from significant discounts given in various seminars, lessons, competitions, exhibitions and other events.Payment can be made:

  1. At the events of the CPS as mentioned in our program of events,
  2. via paypal with payment to publicartpafos@gmail.com
  3. by depositing to any branch of ALPHA BANK in the account 55 0090 0651 0006 5110 1006 6657. Write your name and the description “MEMBERSHIP RIGHT” in the deposit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s