ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Η ΦΕΚ – Τμήμα Πάφου διοργανώνει μια σειρά 5 βασικών μαθημάτων φωτογραφία αφουγκραζόμενη τις ανάγκες των μελών και των φίλων της. Οι στόχοι των μαθημάτων είναι να δοθούν οι βασικές γνώσεις και δεξιόττες ώστε κάποιος να μπορεί να χρησιμοποιήσει τη φωτογραφική του μηχανή σωστά, να γνωρίσει το έργο σπουδαίων φωτογράφων και να εμνευστεί δημιουργικά από αυτό και να μάθει τους βασικούς τρόπους επεξεργασίας των φωτογραφιών του (αποθήκευση, έλεγχος έκθεσης, μετατροπή σε α/μ). Πληροφορίες στο Έντυπο που επισυνάπτεται.

Μαθήματα Φωτογραφίας

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s